Prislista

Förmedlingsprovisioner:

Förmedlingsavgift för fastigheter är 4 % + mvs 24 % =  4,96 %
Förmedlingsavgift för aktielägenheter är 3 % + mvs 24 % = 3,72 %
Minimiprovisionen är 2.500 € + mvs 24 % = 3.100 €
Om förmedlinguppdraget inte leder till försäljning uppbärs inget arvode.
För lagstadgade försäljningsdokumentation uppbärs ingen kostnad av uppdragsgivaren  då det gäller förmedlingsuppdrag.

Hyresförmedling:

Förmedlingsprovisionen är 1 månads hyra + 24 % mvs.

Värderingar:

Värderingsbedömning för uppgörande av förmedlingsuppdrag är kostnadsfri.
Skriftlig värdering gällande aktielägenhet 300 € + 24 % mvs = 372 €
Skriftlig värdering gällande fastighet 400 € + 24 % mvs = 496 €
Nödiga dokument för värderingen debiteras enligt deras kostnad.

Uppsättande av köpebrev som separat uppdrag:

Aktielägenhet 300 € + mvs 24 % = 372 €
Fastighet 500 € + mvs 24 % = 620 €
Arvode innefattar även skattekonsultation gällande försäljning.
Nödiga dokument för uppgörande av köpebrev debiteras enligt deras
kostnad. Vid fastighetsförsäljning tillkommer även arvode för offentligt
köpvittne.