Om oss

Vi är ett företag med lokal anknytning som kan bistå med information om lokala förhållanden och dess serviceutbud

- Vi har juridisk sakkunskap som utöver bostadsaffären även kan ge information om bl.a. skattefrågor och andra juridiska frågor som är av betydelse vid en tilltänkt försäljning

- Vi kan erbjuda fullständig tvåspråkig  service på bägge inhemska språken.