Tomt

Strandtomter och egnahemshustomter.

galleri/hoegsaaralandet-tomt-4
180.000 euro

Fritidstom på Högsåra

Beskrivning Standtomt (outbrutet område) 1.026 ha på det idyllisk Högsåralandet Bilväg till tomtgräns. Fritids- …
galleri/img-1540
40.000 euro

Tomt nära havet i Dalsbruk, Hasselbacken

Beskrivning ”Sabbesvägen 99 Dalsbruk” Tomt 1.850 m2 på byggnadsplaneområde, byggrätt 370 m2. Varierande terräng …